Transjön

Vägbeskrivning:
I Gullabo samhälle tar man vägen mot Ledja/Skruvemåla och far den 4,2 km, därefter svänger man vänster på en väg som är skyltad med Torhult.
Efter ca 800m kommer man till ett hus där svänger man ånyo vänster efter ladugårdsbyggnaden och åker på en skogsväg ca 400m.
Där ligger då sjön med grillplats och vindskydd.