Emils murar


Vägbeskrivning: Kör från Gullabo till Magdegärde, Ta av mot Hästmahult och fortsätt. Vid y-korsning efter samhället tas mot vänster. Ta därefter första vägen mot vänster (ca 2km), och första gården på högra siden av vägen är Emils gård.